Xưởng may bìa da giá rẻ, sản xuất theo yêu cầu khách hàng các loại bìa da kẹp tài liệu,bìa da đựng hồ sơ, bìa menu, bìa da nhà hàng, bìa kẹp tiền…

Sắp xếp
Xem:
 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

 • Bìa đựng tài liệu THP

   • Kích thước : 23cm x 32cm
   • Chất liệu : Da, simili, pu
   • Màu sắc : Tùy chọn
   • Tính năng : đựng hồ sơ/ tài liệu tổng hợp
   • Đặc điểm : Quai cài bút, nhiều ngăn đựng tài liệu – name card – di động – ipad…
   • Logo : Tùy chọn (ép nhiệt – ép kim…)

   

  • Sản xuất tối thiểu 100 bìa/đơn hàng
  • Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM

   

   

.